The Pursuit of anonymity

همگرایی تناقضات

سرآغاز

می‌گویند:«هر آغازی یک پایانی دارد و هر پایانی یک آغاز.»  اما من حس می­کنم هنوز هم خیلی ها قسمت دوم را باور ندارند و فقط برای ناامید نشدن  به خودشان می­‌قبولانند که بعد از آن پایان کذایی آغازی هم هست.می‌دانی منظورم کدام پایان است دیگر؟همان که هیچ­کس آغازش را هنوز ندیده.

بگذریم.این وبلاگ هم از این قضیه مستثنی نیست.امروز آغاز شده تا روزی پایان یاید.

آخرین مطالب
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان