The Pursuit of anonymity

همگرایی تناقضات

...

شیطان به اسم خیرخواهی و با وعده خام جاودانگی و فرشته‌شدن به آدم دروغ گفت. روزی به انسان به بهانه گسترش شبکه اجتماعی وعده افزایش ارتباط و همدلی را دادند. دروغ گفتند. استاد میگفت روزی دیدند کالاهایشان فروش نمیرود. آمدند و از سادگی انسان استفاده کردند. اگر این روغن را مصرف کنی سالم میمانی. اگر این دارو را بخوری، صد سال عمر میکنی. این کرم را بزن تا پوستت مثل جوان‌ها شود. همه‌شان دروغ میگفتند. استادی با لباس شیکِ دروغین خود به ما یاد داده به اسم بازاریابی دروغ بگوییم. فردی با کت و شلوار و ظاهری موجه و دروغین به ما میگوید اگر چیزی در چنته نداری خیلی باادبانه و زیبا دروغ بگو تا باور کنند. دشمنانمان دروغ میگویند. دوستانمان دروغ میگویند. دنیا با این ظاهر زیبایش به ما دروغ میگوید. و در ورای این دروغ‌ها و وعده‌های دروغین سادگی‌های انسان از دست میرود و اعتماد رنگ میبازد. تا روزی دروغ در او نهادینه شود. تا روزی که یاد بگیرد به خودش دروغ بگوید و خودفریبی کند. تا نسبت به خود و دنیای اطرافش بی‌اعتماد شود. تا یادش برود کسی هست که وعده‌ی دروغ نمی‌دهد. یادت نرود، کسی اینجا ندای حق سر داده. او خلف وعده نمیکند. او به سادگی‌های انسان نمی‌خندد.
چه سکوتی!!!
آخرین مطالب
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان