The Pursuit of anonymity

همگرایی تناقضات

...

دلم می‌خواهد حرفی را که در اوج درماندگی و ناراحتی زده‌ام پس بگیرم. اما گویا کمی دیر شده. این باران بی‌صدا و دراماتیک تا فردا تمام می‌شود و دیگر برنمیگردد. حداقل برای تو تمام میشود. باران شاید برگردد اما تو به این زودی‌ها برنمیگردی. برای همین این باران، باران خداحافظی‌ست. خیلی دلم می‌خواهد باز همان آرامش توام با غم و دلتنگی تمام وجودم را بگیرد. خیلی دلم می‌خواهد زیر باران بایستم و باز هم به این فکر کنم که "این آبی است که از نزدیکی‌های عرش آمده است." دلم خیلی چیزها می‌خواهد اما حرف، حرف هواشناسی‌ست. خیلی به دل من و آرامش و عرش کاری ندارد.
چه نیمه‌شبی، چه سکوتی، چه آرامشی، چه غمی، چه خدایی.

""(نقل از حضرت علی)
آخرین مطالب
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان