The Pursuit of anonymity

همگرایی تناقضات

علم بی‌انسان(1)

این حس کنجکاوی بشر و یا خدمت به خلق نبود که باعث پیشرفت و جهش ناگهانی علم نجوم شد بلکه جنگ سرد و دعوای قدرت بین دو کشور مسبب این جهش بود و کشوری که پرچم خود را فاتحانه روی ماه برافراشت بدنبال نشان دادن قدرت فتح بالای خود بود. دنیای رایانه با بوجود آمدن اینترنت متحول شد. اینترنت برای افزایش رفاه بشریت در یک پژوهشکده بوجود نیامده بود بلکه پروژه‌ای از سازمان‌های نظامی آمریکا بود که برای کارکردهای به اصطلاح دفاعی بوجود آمد. وظیفه علم اقتصاد کمک به بشریت نبود بلکه وسیله‌ای بود در دست سیاست مداران تا ثروت را به دور خود جمع کنند و احیاناً اگر چیزی هم به مردم می‌رسید و به‌اصطلاح قرار گرفتن مرغ ها روی سفره مردم برای کنترل مردم بود. و البته علوم اجتماعی در خدمت قدرت های بزرگ برای افزایش فدرت تسلطشان بر کشورهای دیگر قرار گرفت و منشا بسیاری از تئوری ها برای توجیه سلطه و شیوع انقلاب ها شد. وجه مشترک همه این علوم درنظر نگرفتن اصل انسان در بوجود آمدن و پیشرفتشان بود و همین امر باعث گم شدن انسان در این پیشرفت ها بود...

پ.ن: انگار همه بزرگترین خسوف قرن رو یادشون رفته !!!

آخرین مطالب
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان