The Pursuit of anonymity

همگرایی تناقضات

...

گاهی وقتا که با کلمات عقده‌های دلت را روی یکی خالی میکنی تا دلت خنک شود و یا با تحقیر و تمسخر بدنبال لحظه‌ای خندیدن هستی و یا حتی با بازی با کلمات دنبال رفع نیازهای واهیت هستی به فکر اثر کلمات بر دل افراد نیستی. کلمات گاهی دل افراد را میلرزاند و یا میشکند و مثل نیشی قدرتمند زخمی در دلشان ایجاد میکند. زخمی بدون مرهم که باز میماند تا جان طرف را نرم نرم بگیرد.
بعد از دیدن فردی که توی زندگیش شاید پنجاه زخم از پنجاه نفر خورده بود و از همه می‌ترسید و تنها آرزوش این بود که زخم جدیدی نخوره و راحت تموم کنه فهمیدم که کشتن انسان‌ها از آب خوردن هم راحت‌تر است و وقتی اون‌جور نگام میکرد فهمیدم قاتل‌ شدن هم کار خیلی سختی نیست.
آخرین مطالب
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان