The Pursuit of anonymity

همگرایی تناقضات

...

بی‌خیال فردا، بی‌خیال دنیا، بی‌خیال تمام آرزوهایت، اصلاً بی‌خیال همه چیز. مگر جنب و جوش مردم شهر را نمی‌بینی؟ گمان کنم برایت سیب آورده‌اند. بویش تمام شهر را گرفته. می‌خواهند کدورت‌ها را پایان دهند. می‌خواهند ثابت کنند که دوستت دارند. پس آرام و بی‌صدا نفس بکش. نفسی عمیق از تهِ دل. این‌قدر عمیق که دلت نرم نرم بسوزد.

پ.ن: یه یاد دردهای دیروز و امروز مردم سردشت


آخرین مطالب
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان